PROGRAMS
On Air Today
6:00 AMTilawat
7:00 AMDumpukht-(R)
8:00 AMJaanam-(R)
9:00 AM Mujhay Bhi Khuda Na Banaya Hai-(R)
10:00 AM Parsai-(R)
11:00 AMGohar-e-Nayab-(R)
12:00 PMJaanam-(R)
1:00 PMParsai-(R)
2:00 PMFaltu Larki-(R)
3:00 PMVeet Miss Pakistan-(R)
4:00 PMmann Mar jaye Na-(R)
5:00 PMMujhay Bhi Khuda Nay Banaya Hai-(R)
6:00 PMPiya Be Dardi-(R)
7:20 PMHaseena Moin Ki Khanai
8:10 PMMujhay Bhi Khuda Nay Banaya Hai
9:10 PMMann Mar Jaye Na
10:10 PMMera Naam Yousuf Hai
11:00 PMMujhay Bhi Khuda Nay Banaya Hai-(R)
see full schedule
Today's Features
Join Us On Facebook